2006/Oct/29

ได้ฤกษ์กลับมาอัพบล็อกซะที ตอนนี้เริ่มเซ็งกับชีวิตที่ทำงานอีกแล้ว เจอแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นเลย แอบหนีมาอัพบล็อใหม่ให้ร่างเริงดีกว่า

2006/May/30

พระเจ้าได้ให้ของขวัญเรามา 2 ชิ้น

พระเจ้าได้ให้กระป๋องมา 2 กระป๋อง

พระเจ้าไม่ได้บอกวิธีใช้ของมันมาให้กับเรา

พระเจ้าไม่ได้บอกถึงผลกระทบของมัน

พระเจ้าเพียงแค่บอกว่า

ถ้าเธอใช้กระป๋องทั้ง 2 ใบหมดเมื่อไหร่

เธอจะต้องหาวิธีที่จะเติมมันเอง

กระป๋อง 2 ใบ มันคือ อะไรล่ะ ??????

ทำไมเวลามันหมดเราถึงต้องเติมมัน????

กระป๋องใบแรกคือ กระป๋องแห่งความสุข

และอีกใบคือกระป๋องแห่งความทุกข์

มนุษย์ทุกคนมีของสองสิ่งมาตั้งแต่เกิด

มีวิธีการใช้อย่างง่ายๆคือ

เวลาที่เรามีความสุข

เราจะเปิดกระป๋องแห่งความสุข

เวลาที่เรามีความทุกข์

เราเปิดกระป๋องแห่งความทุกข์

++++++++++++++++++++++++

คนส่วนใหญ่

ชอบเปิดกระป๋องความสุขมากกว่าความทุกข์

ความสุขก็จะหมดไปเร็วตามที่เราใช้

กระป๋องแห่งความทุกข์

มันจะยังไม่ถูกเปิดออก

หากความสุขถูกใช้จนหมด

กระป๋องแห่งความทุกข์จะเปิดออกมาเอง

ทำให้เราไม่สามารถยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้

เพราะเราใช้แต่ความสุข

เราควรใช้ทั้งกระป๋องแห่งความทุกข์และสุขสลับกันไป

ก่อนที่จะไม่เหลืออะไรไว้ให้เราใช้ในวันข้างหน้า

2006/May/14

บางครั้ง

ความทรงจำ

ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครบางคน

แต่บางครั้ง

ความทรงจำ

ก็เป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับใครบางคน

บางครั้งเราอยากลืม

แต่มันกลับจำได้ขึ้นใจ

บางครั้งอยากจำ

แต่มันกลับลืมไปอย่างหมดหัวใจ

..................................................